Kontakt oss

Hovedbiblioteket

Telefon: 320 45 400
E-post: bibliotek@drmk.no
Bestillinger fra skoler, se eget skjema.
Hele klassesett bestilles fra Skoleboksentralen, tlf 320 45 483.

Besøksadresse:
Grønland 58b,
3045 Drammen
Postadresse:
Postboks 3554
3007 Drammen

Fjell bydelsbibliotek

Telefon: 32 04 54 95
E-post: fjell.bydelsbibliotek@drmk.no

Besøksadresse:
Laurits Grønlands vei 33
3035 DRAMMEN
Postadresse:
Laurits Grønlands vei 33
3035 DRAMMEN